Homepage

Večeře s Mozartem

Oblíbená Večeře s Mozartem se pořádá již desátým rokem pravidelně až 3x týdně. Uslyšíte na ní ty nejznámější árie a duety z Mozartových oper v podání vynikajících umělců jako jsou např. Daniel Klánský, Gabriela Kopperová, nebo Tomáš Hubka. V koncertních pauzách je podávána večeře o třech chodech, která je inspirována tradiční českou a rakouskou kuchyní. To vše v památkově chráněném sále Boccaccio na Starém Městě.

Mozart Dinner

Popular Mozart Dinner has been taking place for already ten years up to three times a week. You will hear the best known arias and duets from Mozart’s operas performed by excellent artists. Three-course dinner which is inspired by traditional Czech and Austrian cuisine is served during the concert breaks. All this in historically protected Boccaccio Hall in the Old Town.

Večeře s Jazzem v Mánesu

Jazzový večer s Doris a Sophií Lámošovými a dalšími skvělými jazzmany a večeře o třech chodech od známého českého šéfkuchaře Jaroslava Zahálka v Art Restauratu Mánes s nádhernými výhledy na Prahu a uměním z doby funkcionalismu.

Culinary Jazz Dinner

Culinary dinner prepared by famous Czech chef Jaroslav Zahálka, taking place in a historical functionalist style hall decorated with paintings from cubistic painter Emil Filla and Prague’s best jazzmen´s, who will play jazz from the beginning of last century.

Připravujeme

Připravujeme webovou aplikaci pro oblast v cestovním ruchu, tzv. MICE, která se specializuje na mítinky, teambuildingy, konference a výstavy. Aplikace bude obsahovat komplexní databázi toho nejlepšího, co může Praha nabídnout – od ubytování, po konferenční místnosti, dopravu, restaurace, zábavu jako např. Večeře s Mozartem a doplňkové služby mj. zahrnující i tlumočení. B2B zákazníci budou mít možnost velmi rychlé orientace, velkého výběru a jednoduché rezervace.

We prepare

We prepare web application for travel industry (so called MICE) that specializes on meetings, teambuildings, conferences and exhibitions. Application will consist of the best Prague’s offer wide database – such as accommodation, conference rooms, transfers, restaurants, entertainment e.g. Mozart Dinner and supplementary services such as interpretation. Our B2B customers will have a wide choice, a chance to find very quickly what they currently need and simply book it.

Naše poslání

Již od roku 2012 oživujeme Prahu zážitky, které čerpají z její historie a genius loci. Naší přidanou hodnotou je široké portfolio vlastních eventů, které organizujeme pro veřejnost každý týden a na které navazujeme další vynikající služby. Máme excelentní znalost kultury a umělců v České republice. Zakládáme si na partnerském přístupu ke všem zúčastněným a snažíme se o jejich maximální spokojenost. Za více jak 10 let naší existence se můžeme pyšnit tisíci velmi spokojených klientů a desítky stálých obchodních partnerů, kteří se k nám vrací a doporučují nás dál. Naše práce je nám vášní a naším cílem je dosáhnout excelence ve všem co děláme.

Our mission

Since 2012 we have been brightening up Prague by experiences that are derived from its history and genius loci. Our competitive advantages are a wide offer of our own events we organize for public every week, followed by other excellent services. We have excellent knowledge of culture and artists in the Czech Republic and partnership approach to all involved. Their satisfaction is very important to us. After more than 10 years of existence we take pride in serving thousands of very satisfied clients and dozens of business partners who keep on cooperating with us and also recommend us to others. Our work is a passion to us and we have been aiming to achieve excellence in all we do.

Kontakty | Contacts

E-mail: info@livecity.cz
Telephone: +420 778 091 222
Address: Václavská 2073/20, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha

Provozovatel | Provider

Live City s. r. o., IČO / VAT No. 285 27 950

Obchodní podmínky | Business Terms