Homepage

hvězdy komorní hudby rudolfinum

Komorní koncert v Rudolfinu v Sukově síni 29. 10. 2019 s Lukášem Klánským (klavír) a Oferem Canettim (violoncello)

Hvězdy komorní hudby - Láska v hudbě

První z koncertů výjimečné komorní série Hvězdy komorní hudby se odehraje v Sukově síni pražského Rudolfina 29. října 2019. Na něm vystoupí společně s proslulým klavírním virtuosem a dirigentem Lukášem Klánským bravurní izraelský violoncellista a sólista Stuttgartského komorního orchestru Ofer Canetti. Komorní řada s podtitulem Láska v hudbě nabídne koncerty se špičkovými českými i zahraničními umělci. Všechny koncerty spojí jediná osobnost –  Lukáš Klánský. Po jeho boku se představí další významní umělci z České republiky i zahraničí.

hvězdy komorní hudby rudolfinum koncert

Chamber Concert in Rudolfinum in Suk Hall 29th October 2019 with Lukáš Klánský (piano) & Ofer Canetti (violoncello)

Chamber Music Stars - Love in Music

The first concert of the extraordinary concert series the Chamber Music Stars will be taking place in the Suk Hall of Prague Rudolfinum on 29th October 2019. Together with a renowned piano virtuoso and conductor Lukáš Klánský a brilliant Israeli violoncellist and a soloist of Stuttgart Chamber Orchestra Ofer Canetti will perform there. The chamber series with a subtitle Love in Music will offer concerts with top Czech and foreign artists. Connecting link for all concerts will represent a sole person – a renowned piano virtuoso and conductor Lukáš Klánský, performing alongside with other significant artists from the Czech Republic as well as abroad.

štěpánka pučálková hvězdy komorní hudby

Hvězdy komorní hudby se Štěpánkou Pučálkovou v Obecním domě

Pražský sólový debut hvězdné sólistky Drážďanské Semperovy opery Štěpánky Pučálkové se odehraje 25. února 2020 ve Smetanově síni Obecního domu v rámci výjimečné koncertní série Hvězdy komorní hudby. A půjde o událost sezóny. Kromě Štěpánky Pučálkové a rezidenčního umělce Lukáše Klánského na koncertu vystoupí také významný německý barytonista Christoph Pohl a na programu zazní díla W. A. Mozarta a G. Rossiniho.

štěpánka pučálková hvězdy komorní hudby

Chamber Music Stars with Štěpánka Pučálková in the Municipal House

The star soloist of the Dresden Semper Opera, Štěpánka Pučálková, will be making her solo debut in Prague on February 25th, 2020 in Smetana Hall of The Municipal House as a part of the exceptional concert series Chamber Music Stars, making it the event of the season. Besides Štěpánka Pučálková and resident artist Lukáš Klánský, a distinguished German barytone, Christoph Pohl, will appear at the concert and the program will feature works by W. A. Mozart and G. Rossini.

Večeře s Mozartem

Oblíbená Večeře s Mozartem se pořádá již šestým rokem pravidelně každé úterky a soboty, nebo pátky. Uslyšíte na ní ty nejznámější árie a duety z Mozartových oper v podání vynikajících umělců jako jsou např. Daniel Klánský, Gabriela Kopperová, nebo Tomáš Hubka. V koncertních pauzách je podávána večeře o třech chodech, která je inspirována tradiční českou a rakouskou kuchyní. To vše v památkově chráněném sále Boccaccio na Starém Městě.

Mozart Dinner

Popular Mozart Dinner has been taking place for already six years every Tuesday and Saturday or Friday. You will hear the best known arias and duets from Mozart’s operas performed by excellent artists. Three-course dinner which is inspired by traditional Czech and Austrian cuisine is served during the concert breaks. All this in historically protected Boccaccio Hall in the Old Town.

Připravujeme

Připravujeme webovou aplikaci pro oblast v cestovním ruchu, tzv. MICE, která se specializuje na mítinky, teambuildingy, konference a výstavy. Aplikace bude obsahovat komplexní databázi toho nejlepšího, co může Praha nabídnout – od ubytování, po konferenční místnosti, dopravu, restaurace, zábavu jako např. pivní túry nebo Večeře s Mozartem a doplňkové služby jako např. tlumočení. B2B zákazníci budou mít možnost velmi rychlé orientace, velkého výběru a jednoduché rezervace.

We prepare

We prepare web application for travel industry (so called MICE) that specializes on meetings, teambuildings, conferences and exhibitions. Application will consist of the best Prague’s offer wide database – such as accommodation, conference rooms, transfers, restaurants, entertainment e.g. beer tours or Mozart Dinner and supplementary services such as interpretation. Our B2B customers will have a wide choice, a chance to find very quickly what they currently need and simply book it.

Kontakty | Contacts

E-mail: info@livecity.cz

Telephone: +420 778 091 222

Address: Hálkova 2, Praha 2

Provozovatel | Provider

Live City s. r. o., IČO / VAT No. 285 27 950

Obchodní podmínky | Business Terms