Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zaručuje Live City s. r. o. přísnou důvěrnost všech osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s. r. o

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou nevratné a není možné je stornovat. Rezervaci termínu je nutné učinit alespoň 1 měsíc před vypršením platnosti dárkového poukazu, a to na adrese info@LiveCIty.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222. Rezervace termínu bude vždy písemně potvrzena ze strany pořadatele.
V případě, že se zákazník nezúčastní Koncertu v pořadatelem písemně potvrzeném termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.
Změny termínu a programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Storno zákazníkem

Všechny plně zaplacené a potvrzené rezervace jsou nevratné a není možné je stornovat. Termín zakoupeného Koncertu je možné změnit, a to alespoň 2 pracovní dny před původním termínem konání Koncertu (v závislosti na dostupnosti a další dohodě s Live City s. r. o. na adrese info@livecity.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222).
V případě, že se zákazník nezúčastní Koncertu v původním nebo s Live City s. r. o. písemně odsouhlaseném náhradním termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.
Změny termínu, programu, menu, nápojů a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamace a zrušení Koncertu

Reklamace musí být vždy předložena prodejci, u kterého byly zakoupeny vstupenky.
V případě zrušení Koncertu probíhá vracení vstupného na prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena.
Vstupenky zakoupené on-line na www.LiveCIty.cz budou vráceny bankovním převodem na bankovní účet použitý k zaplacení vstupenek.
Případné dotazy zasílejte na adresu info@livecity.cz.

Smlouva

Pokud se strany nedohodnou jinak, smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník provede rezervaci následovanou okamžitou platbou v plné výši (prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány) a Live City s. r. o. odešle e-vstupenku prostřednictvím e-mailu jako potvrzení objednaných služeb.

Platební podmínky

Platby kreditními kartami jsou pro on-line rezervaci akceptovány pouze prostřednictvím zabezpečené platební brány na www.LiveCity.cz
Ceník zveřejněný on-line obsahuje všechny aktuálně provozované služby. Jakékoli nové speciální akce a nabídky se nevztahují na stávající e-vstupenku.

Další

Live City s. r. o. nenese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození nebo ztrátu osobních předmětů, krádež způsobenou zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy zákazníka a Live City s. r. o. se řídí českým právem. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 9 .2012, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Pořadatel

Live City s. r. o.
IČ: 28527950
DIČ: CZ28527950
Se sídlem Hálkova 1406/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148133

Tel.: +420 778 091 222
E-mail: info@livecity.cz
www.LiveCity.cz