Ivan Klánský & rodina, Jubilejní koncert v Rudolfinu

Unikátní koncert významného českého klavíristy a děkana Hudební akademie múzických umění v Praze, na kterém vystoupí společně se svými čtyřmi syny, dcerou a Epoque Quartetem. Koncert se bude konat v Rudolfinu v pátek 23. listopadu 2018 tohoto roku a uslyšíte na něm díla od Antonína Dvořáka.

Ivan Klánský & Family, Jubilee Concert in Rudolfinum

Unique concert of a significant Czech pianist and dean of the Academy of Performing Arts Prague who will be accompanied by his four sons, a daughter and Epoque Quartet. The concert is taking place in Rudolfinum on Friday, 23rd November 2018 where you will hear Antonín Dvořák's compositions.

Večeře s Mozartem

Oblíbená Večeře s Mozartem se pořádá již šestým rokem pravidelně každé úterky a soboty, nebo pátky. Uslyšíte na ní ty nejznámnější árie a duety z Mozartových oper v podání vynikajících umělců. V koncertních pauzách je podávána večeře o třech chodech, která je inspirována tradiční českou a rakouskou kuchyní. To vše v památkově chráněném sále Boccaccio na Starém Městě.

 

Mozart Dinner

Popular Mozart Dinner has been taking place for already six years every Tuesday and Saturday or Friday. You will hear the best known arias and duets from Mozart's operas performed by excellent artists. Three-course dinner which is inspired by traditional Czech and Austrian cuisine is served during the concert breaks. All this in historically protected Boccaccio Hall in the Old Town.

 

Silvestrovská galavečeře s Mozartem

Po loňském velkém úspěchu Silvestrovské galavečeře s Mozartem v krásném, neobarokním sále Boccaccio v Grand Hotelu Bohemia se v letošním roce bude tato akce nově konat v prostorách nejvyznamnější secesní památky v Praze, v Obecním domě. Silvestrovským večerem Vás provedou vynikající čeští umělci. Součástí večera je i slavnostní šestichodové menu podáváné mezi jednotlivými bloky koncertu.

New Year's Eve Mozart Gala Dinner

Following last year's success of New Year's Eve Mozart Gala Dinner in beautiful, neo-baroque Boccaccio Hall in Grand Hotel Bohemia, this event will take place not only there, but newly also in the most significant Art Nouveau sight in Prague, in Municipal House. You will be accompanied by the best Czech artists during the event and will have a chance to enjoy a festive six-course menu between music blocks formed by the best parts of Mozart's compositions.

Staropražská show

Show pořádáme na objednávku pro skupinky od 20 osob na zajímavých místech v Praze, která jsou spojena s pivem. Např. U Fleků, ve Staropramenu v Paspově sále, U Medvídků apod.

Old Prague Show

We organize this event upon request for groups from 20 persons at interesting places connected to beer in Prague, such as U Fleků, Paspa Hall in Staropramen Brewery, U Medvídku Minibrewery etc.

Beer Tours Prague. Go Local.

Exkluzivní pivní túry s ochutnávkou v malém počtu účastníků s místními odborníky v roli průvodců. Nejstarší a nejautentičtější pivovary a pivnice v Praze. Hard Core Pilsner Tour vás zavede do nejlegendárnějších and nejikoničtějších míst v Praze, spojených s pivem, Historical Monastery Breweries Tour vám představí nejstarší pražské pivovary, Prague's Micro Breweries Tour nabídne ucelený přehled o českých mikropivovarech s možností ochutnávky přímo z fermentačního sklepa a Beer Tasting U Medvídků vám představí velmi zajímavá česká piva a pivní snacky v jednom z nejstarších pivovarů v České republice.

Beer Tours Prague. Go Local.

Exclusive beer tours and tasting with a small number of participants and expert local guides. Oldest and most authentic breweries and pubs in Prague. Hard Core Pilsner Urquell Tour will lead you to the most legendary and iconic beer places in Prague, Historical Monastery Breweries Tour will show you oldest breweries in Prague, Prague's Micro Breweries Tour will give you a very good overview of Czech Microbreweries with a chance to taste directly from the fermentation cellar and Beer Tasting U Medvídků will introduce you very interesting Czech beers and snacks in one of the oldest Brewery in Czechia.

Připravujeme

Připravujeme webovou aplikaci pro oblast v cestovním ruchu, tzv. MICE, který se specializuje na mítinky, teambuildingy, konference a výstavy. Aplikace bude obsahovat komplexní databázi toho, co může Praha nabídnout. Klienti budou mít možnost velmi rychlé orientace a velkého výběru. Již brzy!

We prepare

We prepare web application for travel industry (so called MICE) that specializes on meetings, teambuildings, conferences and exhibitions. Application will consist of Prague's offer wide database. Our clients will have a chance to find very quickly what they currently need. Coming soon!

Poslání

Již od roku 2012 oživujeme Prahu zážitky, které čerpají z její historie a genius loci. Nejsme jen další agenturou v cestovním ruchu, která zajišťuje eventy, ubytování a dopravu.

Odlišujeme se jak širokou nabídkou našich vlastních produktů, které organizujeme pro veřejnost každý týden, vztahem a excelentní znalostí kultury a umělců v České republice, tak partnerským přístupem ke všem zúčastněným – od umělců, přes obchodní partnery, po naše kolegy a v neposlední řadě naše klienty. Vždy zohledňujeme zájmy všech zúčastněných a snažíme se o jejich maximální spokojenost.

Za 5 let naší existence se můžeme pyšnit tisíci velmi spokojených klientů a desítky stálých obchodních partnerů, kteří se k nám vrací a doporučují nás dál.

Naše práce je nám vášní a naším cílem je dosáhnout excelence ve všem co děláme.

Our mission

Since 2012 we have been brightening up Prague by experiences that are derived from its history and genius loci. We are not just another travel agency organizing events, accommodation and transfers. Our competitive advantages are a wide offer of our own products we organize for public every week, our relation and excellent knowledge of culture and artists in the Czech Republic together with partnership approach to all involved – artists, our business partners and colleagues and last but not least our clients. We always take into account all participants' interest and do our best to maximize the satisfaction.

After 5 years we take pride in serving thousands of very satisfied clients and dozens of regular business partners who keep on cooperating with us and also recommend us to others.

Our work is a passion to us and we have been aiming to achieve excellence in all we do.Kontakty | Contacts
E-mail: info@livecity.cz
Telephone: + 420 778 091 222

fb instagram instagram