Home 2018

Silvestrovská galavečeře s Mozartem

Po loňském velkém úspěchu Silvestrovské galavečeře s Mozartem v krásném, neobarokním sále Boccaccio v Grand Hotelu Bohemia se v letošním roce bude tato akce nově konat také v prostorách nejvýznamnější secesní památky v Praze, v Obecním domě. Silvestrovským večerem vás provedou vynikající čeští umělci. Součástí večera je i slavnostní menu o šesti chodech podávané mezi jednotlivými bloky koncertu, půlnoční přípitek a Straussovy valčíky následované nejkrásnějšími skladbami Franka Sinatry.

New Year's Eve Mozart Gala Dinner

Following last year’s success of New Year’s Eve Mozart Gala Dinner in beautiful, neo-baroque Boccaccio Hall in Grand Hotel Bohemia, this event will take place not only there, but newly also in the most significant Art Nouveau sight in Prague, in Municipal House. You will be accompanied by the best Czech artists during the event and will have a chance to enjoy a festive six-course menu between music blocks formed by the best parts of Mozart’s compositions, midnight toast and after midnight Waltes by Strauss followed by the most beautiful songs by Frank Sinatra.

Koncerty klasické hudby v Praze

Pravidelně pořádáme velké klasické koncerty v nejprestižnějších sálech v Praze. Např. jubilejní koncert významného českého klavíristy a děkana Hudební akademie múzických umění Ivana Klánského a jeho synů v Rudolfinu. Momentálně připravujeme pravidelnou komorní řadu se špičkovými českými i zahraničními umělci. Na termíny a program dalších koncertů se můžete těšit již brzy!

Classical concerts in Prague

We regularly organise big classical concerts in the most prestigious halls in Prague. Such as the Jubilee Concert of a significant Czech pianist and dean of the Academy of Performing Arts Ivan Klánský and his sons in Rudolfinum. At the moment we have been preparing a regular chamber series with top Czech and foreign artists. Dates and program of the concerts will be launched soon!

Večeře s Mozartem

Oblíbená Večeře s Mozartem se pořádá již šestým rokem pravidelně každé úterky a soboty, nebo pátky. Uslyšíte na ní ty nejznámější árie a duety z Mozartových oper v podání vynikajících umělců jako jsou např. Daniel Klánský, Gabriela Kopperová, nebo Tomáš Hubka. V koncertních pauzách je podávána večeře o třech chodech, která je inspirována tradiční českou a rakouskou kuchyní. To vše v památkově chráněném sále Boccaccio na Starém Městě.

Mozart Dinner

Popular Mozart Dinner has been taking place for already six years every Tuesday and Saturday or Friday. You will hear the best known arias and duets from Mozart’s operas performed by excellent artists. Three-course dinner which is inspired by traditional Czech and Austrian cuisine is served during the concert breaks. All this in historically protected Boccaccio Hall in the Old Town.

Staropražská hudební show

Show pořádáme na objednávku pro skupiny od 20 osob na zajímavých místech v Praze, která jsou spojena s pivem. Např. U Fleků, ve Staropramenu v Paspově sále, nebo U Medvídků.

Old Prague Music Show

We organize this event upon request for groups from 20 persons at interesting places connected to beer in Prague, such as U Fleků, Paspa Hall in Staropramen Brewery, U Medvídku Minibrewery etc.

Beer Tours Prague. Go Local.

Organizujeme exkluzivní pivní túry s ochutnávkou pro malý počet účastníků s místními odborníky v roli průvodců. Náš kolega Dalibor Zurinek, milovník piva a rodilý Pražák, připravil hned čtyři, v rámci kterých navštívíte ty nejstarší a nejautentičtější pivovary a pivnice v Praze. Hard Core Pilsner Tour vás zavede do legendárních a ikonických míst v Praze, spojených s pivem, Historical Monastery Breweries Tour vám představí nejstarší pražské klášterní pivovary, Prague’s Micro Breweries Tour nabídne ucelený přehled o českých mikro pivovarech s možností ochutnávky přímo z fermentační vany a Beer Tasting U Medvídků vám představí velmi zajímavá česká piva a pivní snacky v jednom z nejstarších pivovarů v České republice.

Beer Tours Prague. Go Local.

Exclusive beer tours and tasting with a small number of participants and expert local guides. Oldest and most authentic breweries and pubs in Prague. Hard Core Pilsner Urquell Tour will lead you to the most legendary and iconic beer places in Prague, Historical Monastery Breweries Tour will show you oldest breweries in Prague, Prague’s Micro Breweries Tour will give you a very good overview of Czech Microbreweries with a chance to taste directly from the fermentation cellar and Beer Tasting U Medvídků will introduce you very interesting Czech beers and snacks in one of the oldest Brewery in Czechia.

Připravujeme

Připravujeme webovou aplikaci pro oblast v cestovním ruchu, tzv. MICE, která se specializuje na mítinky, teambuildingy, konference a výstavy. Aplikace bude obsahovat komplexní databázi toho nejlepšího, co může Praha nabídnout. Zákazníci budou mít možnost velmi rychlé orientace, velkého výběru a jednoduché rezervace. Již brzy!

We prepare

We prepare web application for travel industry (so called MICE) that specializes on meetings, teambuildings, conferences and exhibitions. Application will consist of the best Prague’s offer wide database. Our customers will have a wide choice, a chance to find very quickly what they currently need and simply book it. Coming soon!

Poslání

Již od roku 2009 oživujeme Prahu zážitky, které čerpají z její historie a genius loci. Naší přidanou hodnotou je široké portfolio vlastních eventů, které organizujeme pro veřejnost každý týden, a na které navazujeme další vynikající služby –  ubytování, dopravu, konference apod. Máme excelentní znalost kultury a umělců v České republice. Zakládáme si na partnerském přístupu ke všem zúčastněným – od umělců, přes obchodní partnery, po naše kolegy a v neposlední řadě naše klienty. Vždy zohledňujeme jejich zájmy a snažíme se o jejich maximální spokojenost.

Za téměř 10 let naší existence se můžeme pyšnit tisíci velmi spokojených klientů a desítky stálých obchodních partnerů, kteří se k nám vrací a doporučují nás dál.

Naše práce je nám vášní a naším cílem je dosáhnout excelence ve všem co děláme.

Our mission

Since 2009 we have been brightening up Prague by experiences that are derived from its history and genius loci. Our competitive advantages are a wide offer of our own events we organize for public every week, followed by other excellent services – accommodation, transfers, conferences etc. We have excellent knowledge of culture and artists in the Czech Republic. The partnership approach to all involved – artists, our business partners and colleagues and last but not least our clients is very important to us. We always take into account their interest and do our best to maximize their satisfaction.

After almost 10 years of existence we take pride in serving thousands of very satisfied clients and dozens of regular business partners who keep on cooperating with us and also recommend us to others.

Our work is a passion to us and we have been aiming to achieve excellence in all we do.

Kontakty | Contacts

E-mail: info@livecity.cz
Telephone: + 420 778 091 222
Address: Hálkova 2, Praha 2