Homepage

hvězdy komorní hudby rudolfinum

Komorní koncert v Rudolfinu v Sukově síni 29. a 30. 10. 2019 s Lukášem Klánským (klavír) a Oferem Canettim (violoncello)

Hvězdy komorní hudby - Láska v hudbě

První z koncertů výjimečné komorní série Hvězdy komorní hudby se odehraje hned dvakrát. V Sukově síni pražského Rudolfina 29. a 30. října 2019 vystoupí společně s proslulým klavírním virtuosem a dirigentem Lukášem Klánským bravurní izraelský violoncellista a sólista Stuttgartského komorního orchestru Ofer Canetti. Komorní řada s podtitulem Láska v hudbě nabídne koncerty se špičkovými českými i zahraničními umělci. Všechny koncerty spojí jediná osobnost –  Lukáš Klánský. Po jeho boku se představí další významní umělci z České republiky i zahraničí.

hvězdy komorní hudby rudolfinum koncert

Chamber Concert in Rudolfinum in Suk Hall 29th & 30 October 2019 with Lukáš Klánský (piano) & Ofer Canetti (violoncello)

Chamber Music Stars - Love in Music

The first concert of the extraordinary concert series the Chamber Music Stars will be taking place twice. Together with a renowned piano virtuoso and conductor Lukáš Klánský a brilliant Israeli violoncellist and a soloist of Stuttgart Chamber Orchestra Ofer Canetti will perform in the Suk Hall of Prague Rudolfinum on 29th and 30th October 2019. The chamber series with a subtitle Love in Music will offer concerts with top Czech and foreign artists. Connecting link for all concerts will represent a sole person – a renowned piano virtuoso and conductor Lukáš Klánský, performing alongside with other significant artists from the Czech Republic as well as abroad.

Večeře s Mozartem

Oblíbená Večeře s Mozartem se pořádá již šestým rokem pravidelně každé úterky a soboty, nebo pátky. Uslyšíte na ní ty nejznámější árie a duety z Mozartových oper v podání vynikajících umělců jako jsou např. Daniel Klánský, Gabriela Kopperová, nebo Tomáš Hubka. V koncertních pauzách je podávána večeře o třech chodech, která je inspirována tradiční českou a rakouskou kuchyní. To vše v památkově chráněném sále Boccaccio na Starém Městě.

Mozart Dinner

Popular Mozart Dinner has been taking place for already six years every Tuesday and Saturday or Friday. You will hear the best known arias and duets from Mozart’s operas performed by excellent artists. Three-course dinner which is inspired by traditional Czech and Austrian cuisine is served during the concert breaks. All this in historically protected Boccaccio Hall in the Old Town.

Připravujeme

Připravujeme webovou aplikaci pro oblast v cestovním ruchu, tzv. MICE, která se specializuje na mítinky, teambuildingy, konference a výstavy. Aplikace bude obsahovat komplexní databázi toho nejlepšího, co může Praha nabídnout – od ubytování, po konferenční místnosti, dopravu, restaurace, zábavu jako např. pivní túry nebo Staropražskou hudební show a doplňkové služby jako např. tlumočení. Zákazníci budou mít možnost velmi rychlé orientace, velkého výběru a jednoduché rezervace. Již brzy!

We prepare

We prepare web application for travel industry (so called MICE) that specializes on meetings, teambuildings, conferences and exhibitions. Application will consist of the best Prague’s offer wide database – such as accommodation, conference rooms, transfers, restaurants, entertainment e.g. beer tours or Old Prague Music Show and supplementary services such as interpretation. Our customers will have a wide choice, a chance to find very quickly what they currently need and simply book it. Coming soon!

Poslání

Již od roku 2009 oživujeme Prahu zážitky, které čerpají z její historie a genius loci. Naší přidanou hodnotou je široké portfolio vlastních eventů, které organizujeme pro veřejnost každý týden, a na které navazujeme další vynikající služby –  ubytování, dopravu, konference apod. Máme excelentní znalost kultury a umělců v České republice. Zakládáme si na partnerském přístupu ke všem zúčastněným – od umělců, přes obchodní partnery, po naše kolegy a v neposlední řadě naše klienty. Vždy zohledňujeme jejich zájmy a snažíme se o jejich maximální spokojenost.

Za téměř 10 let naší existence se můžeme pyšnit tisíci velmi spokojených zákazníků a desítky stálých obchodních partnerů, kteří se k nám vrací a doporučují nás dál.

Naše práce je nám vášní a naším cílem je dosáhnout excelence ve všem co děláme.

Our mission

Since 2009 we have been brightening up Prague by experiences that are derived from its history and genius loci. Our competitive advantages are a wide offer of our own events we organize for public every week, followed by other excellent services – accommodation, transfers, conferences etc. We have excellent knowledge of culture and artists in the Czech Republic. The partnership approach to all involved – artists, our business partners and colleagues and last but not least our clients is very important to us. We always take into account their interest and do our best to maximize their satisfaction.

After almost 10 years of existence we take pride in serving thousands of very satisfied customers and dozens of regular business partners who keep on cooperating with us and also recommend us to others.

Our work is a passion to us and we have been aiming to achieve excellence in all we do.

Kontakty | Contacts

E-mail: info@livecity.cz
Telephone: + 420 778 091 222
Address: Hálkova 2, Praha 2

Provozovatel | Provider

Live City s. r. o., IČO / VAT No. 285 27 950